informace o ochraně a zpracování osobních údajů (GDPR)

GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

V souvislosti s poskytováním pronájmu objektu vyžadujeme poskytnutí následujících osobních údajů ubytovaných osob:

  1. jméno a příjmení, u cizinců státní občanství
  2. adresa místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí
  3. číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, případně číslo víza
  4. telefonní číslo

Údaje 1. až 3. jsme povinni vyžadovat podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění, konkrétně §3, odst. 4). Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl., případně u cizinců podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky ve znění pozdějších úprav, tzn. z hlediska GDPR důvod splnění právní povinnosti vztahující se na ubytovatele.

Údaj 4. telefonní číslo je nezbytné pro komunikaci s klienty (komunikace ohledně příjezdu, odjezdu a další informace, související s ubytováním), tzn. z hlediska GDPR pro účely oprávněných zájmů poskytovatele nájmu objektu.

Uvedené údaje budou použity jen výše uvedeným způsobem, v žádném případě pro jakékoliv marketingové účely apod.

Zpracování osobních údajů

Uložení

  • údaje jméno a příjmení, adresa a telefon jsou uloženy v databázi pro možnost komunikace s klienty a vystavování vyúčtování služeb
  • údaj o občanském průkazu nebo cestovním dokladu jsou zaznamenány a uchovávány pouze v písemné podobě se zabezpečeným uložením

Doba archivace

  • údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona č. 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Veškeré výše uvedené osobní údaje jsou zpracovány a uchovány v souladu s podmínkami GDPR a nejsou zpřístupněny nebo poskytovány jakýmkoliv dalším osobám s výjimkou případné kontroly ze strany obce, pro kterou jsou vybírány místní poplatky.
.: Webmaster: voky :.
.:.